פרויקט דירה להשקעה בתל אביב

דירה מוצפת באור וטובלת בירוק המגלמת פוטנציאל אדיר לשיפוץ מהיר, אלגנטי ופונקציונלי.