רוח ים – בית מאזן

בית מאזן המיועד לאנשים במשבר נפשי