ההשפעה שיש לנראות העסק שלכם על כמות המכירות

הנראות של העסק שלכם – משפיעה על התדמית שאתם יוצרים כלפי חוץ, על התפוקה של העובדים שלכם, ואפילו על המכירות.